Araç Gümrükleme

Taşıt Gümrükleme Hizmetleri

1993 yılında kurulan 9ekim Limited Şirketi, Gümrük Müsteşarlığı’nın verdiği izinler çerçevesinde Taxfreecar® kapsamındaki araçların gümrükleme işlemlerini gerçekleştiren ilk ve tek firmadır. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve İstanbul Ticaret Odası üyesi olan firmamız, yarı kamu görevi gören resmi gümrük müşaviri statüsünde hizmet vermektedir. Yetkili ve profesyonel bir firma ile çalışmanın ayrıcalığını tercih eden uluslararası müşterilerimizi REFERANSLAR bölümünde görebilirsiniz.

Firmamız; çalışma izniyle Türkiye’de bulunan, öğrenciler, NATO askerleri, konsolosluk görevlileri, emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleşmiş yabancı uyruklular, uluslararası firmalar ve çalışanlarına ait araçların lojistik ve gümrük işlemlerini 20 yıla yaklaşan deneyimin getirdiği uzmanlıkla yürütür.

BMW, Land Rover, Mini, marka araçların Türkiye Distribütörü Borusan Oto, Taxfreecar® statüsündeki araçlarının gümrük müşavirliği hizmetlerinde çözüm ortağı olarak firmamızı önermektedir.

Hizmetlerimiz
• Yabancıdan yabancıya Taxfreecar® gümrük müşavirliği işlemlerinin tamamı.
• Taxfreecar® yurtiçi girişi, Türk plakasına çevrilmesi, plaka ruhsat ve aracın trafiğe çıkış sürecine kadar olan işlemlerin tamamı.
• Yurtdışında alınan ya da bulunan yabancı plakalı aracın Türkiye’ye transferinden, Taxfreecar® kapsamında Türk plakasına geçirilmesine kadar gerekli tüm yurtdışı – yurtiçi gümrük ve lojistik işlemleri.
• Taxfreecar® alım-satımlarında tüm devir işlemleri.
• Taxfreecar® yurtdışı kesin çıkışında; Türkiye’deki gümrük ve trafik kurumlarındaki kayıtların kapatılması, trafikle ilişiğin kesilmesi, aracın pasaporttan düşürülmesi, kara ya da deniz yoluyla aracın yurtdışına transferi ve yurtdışı gümrük işlemleri.

• Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve gümrük idarelerinden süreleri bitmek üzere olan araçların ek sürelerinin alınması ve süre takiplerinin yapılarak cezai durum oluşmaması için araç sahiplerine süre bitiminden 45 gün önce otomatik olarak bildirim yapılması.
• Zorunlu sigorta ve kasko işlemleri.
• Taxfreecar® için gümrük danışmanlığı hizmetleri.
• Kaza sonucu hasarlanmış aracın gümrüğe kesin terk işlemleri.
• Konsolosluk çalışanlarına ait Taxfreecar® ya da diplomatik muafiyetli şahıslara (Nato, basın, spor kulübü üyeleri) tahsis edilmiş Dışişleri Bakanlığı Takrir Belgeli otomobillerin gümrük, yurtdışı transit, giriş ve çıkış işlemleri.
• Araç muayene veTürk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesi işlemleri.
• Yurtdışı temsilciliklerinde görevli diplomat, subay, astsubay ve ataşelerimize Türkiye’den Taxfreecar® temini; bu araçların adlarına yurtdışına çıkışı (ihracat), kesin dönüşlerinde ülkeye girişi (ithalat) ve her türlü lojistik hizmetleri.

 

• Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerde satmak amacıyla Türkiye’den satın alınan araçların çıkış işlemleri ve uluslararası geçici plaka ile sigorta poliçelerinin temin edilmesi.
• Bedelsiz ithalat, kesin dönüş (naklihane) gümrük müşavirliği hizmetleri ve buna bağlı araç muayene, Türk Standartları Enstitüsü Karayolu Uygunluk Belgesi, trafik, ruhsat, plaka işlemleri.
• Uluslararası kara ve gemi yolu ile profesyonel araç taşıma ve nakliye hizmetleri.
Gümrük Müşavirliği Yetkisinin Önemi!
Gümrük Kanunu gereği, araç ya da ev eşyasını kurumlar adına gümrük idarelerinde temsil etmek TC Gümrük Müsteşarlığına bağlı ve bu konuda yetki belgesine sahip yarı kamu görevi gören Gümrük Müşavirlik firmalarının görevidir. Firmamız Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yetki ve izniyle çalışan, vergisiz araç konusunda uzman tek firmadır.
Gümrük Müşavirlik Yetki Belgesi’ne sahip olmayan şahıs ve kurumlara yalnızca noter onaylı vekâlet belgesi ile gümrük idarelerinde iş yapma yetkisi vermek, araç sahibi ve işlemi yapan şahıs ya da kurumu suçlu kılar. Gümrük evrakının yanlış doldurulması, vergi hesaplamaları, süre ihlalleri gibi sorunlarda temsil hakkına sahip olmayan şahıs ve kuruluşun sorumluluğu yoktur, tüm sorumluluk araç sahibine aittir ve cezai durumlarda adli makamlarla karşı karşıya gelir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdareleri’nde mevcut gümrük kanununa göre işlem yapmak ve işlemin sorumluluğunu taşımak sadece uzun bir sınav ve deneyim sürecinden geçip bunu sınav sonuç ve belgelerle kanıtlayan gümrük müşavirlerine ve buna bağlı sahip oldukları gümrük müşavirlik firmalarına verilmiştir.

 

Yürürlükteki Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun) (04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.) ve ilgili kanun maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Kanun maddesini incelerseniz gümrük işlemlerinde yasal belge ve yetki sahibi firmalarla çalışmanın önemini anlayacaksınız:

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yürürlükteki Gümrük Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte İş Takibi

MADDE 561-

(1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi

(3) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekâletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.
Firmamız Taxfreecar® gümrük işlemleri konusundaki uzman ve yetkilidir. Taxfreecar® (muafiyetli araç olarak da ifade edilir) konusunda çıkan tüm kanun, genelge, tasarruflu yazıları günü gününe takip ederek müşterilerini bilgilendirir. Tüm İstanbul otomobil ihtisas gümrüklerinde daimi uzman personeli bulunur.
Araçların gümrükleme işlemleri bittikten sonra, bilgiler özel yazılımlar kullanılarak merkez ofiste arşivlenir. Süre takipleri gerektiği gibi yapılır. Süre bitimine (Mavi Karne, bandrol, sigorta vb.) 2 ay kala araç sahibi bilgilendirilerek cezaya uğraması engellenir.

Bedelsiz Oto İthalatı (Kesin Dönüş, Naklihane)
Firmamız, aşağıda statüleri tanımlanan kişilerin;
• Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp, resmi görevlerde bulunan, (diplomat, subay, astsubay vb.), görev sürelerinin bitmesini takiben kararname ile görevlerinden dönen kamu görevlileri,
• Yurtdışında herhangi bir ülkede yasal olarak en az 24 ay ikamet ettikten sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşları,
• Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgâhını yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametlerini naklettikten sonra
Türkiye’ye giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri adlarına kayıtlı ve kayıt yapıldığı yıl içinde 3 yaşından eski olmayan (kayıt ve model yılı dâhil), kullanılmış motorlu (sürücü hariç en çok 7 oturma yeri olan) veya motorsuz araçlarının Türkiye’ye dönüşlerinde ithali konusunda bedelsiz ithalat gümrük müşavirliği işlemlerini uzman ve deneyimli kadrosu ile gerçekleştirmektedir.
Kesin dönüş bedelsiz oto ithalatında gümrük vergisi ödenmez, ancak ithalat vergilerinin en fazla pay oranına sahip Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödenmek zorundadır. İthal edilen araçların ÖTV ve KDV vergileri aracın model yılına göre yıpranma payı indirimi (amortisman) ve Diplomatik İndirim yapıldıktan sonra kalan bedel üzerinden tahsil edilir. Bu sebeple Bedelsiz Oto İthalatı, hiçbir vergi ödemeden araç ithalatı anlamını taşımaz, sadece Türkiye’ye kullanılmış oto ithalatını sağlar. Bilindiği üzere Türkiye’ye kullanılmış otomobil ithalatı mevcut Gümrük Kanuna göre yasaktır.
Bedelsiz otomobil hakkına sahip kişiler araçlarının gümrük işlemleri için ödeyecekleri vergileri web sitemizdeki VERGİ HESAPLAMA FORMU’nu doldurarak öğrenebilirler. Türkiye’ye gelmeden bu bilgiyi edinmek aracı Türkiye’ye getirip getirmeme kararını kolaylaştıracaktır.

Vergiye Tabii Yeni Model Otomobil İthalatı
Türkiyede yerleşik tüm kurum ve kişiler; araç ticareti yapmamak kaydıyla, hiçbir izin belgesine gerek olmadan, kendileri ya da firmaları adına ve vergileri ödenmek koşuluyla (Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, aracın geldiği ülkeye göre Gümrük vergisi ) araç ithal edebilirler.
Ancak Türkiye pazarında satmak ve bu işin ticaretini yapmak isteyenler Sanayi Bakanlığından Araç İthalat İzin Belgesi (halk arasında çekme belgesi olarak bilinir) zorundadırlar. Ticari veya ihtiyaca istinaden yapılacak otomobil ithalatında araçların ‘sıfır’ (kullanılmamış) ve yeni model olması gerekir. Bulunduğu yılda imal edilmiş olsa da kullanılmış ve bulunduğu ülkede trafiğe çıkmış, plakalandırılmış araçların Türkiye’ye ithali kesinlikle yasaktır.
Sitemizdeki VERGİ HESAPLAMA FORMU’na gerekli bilgileri girerek araç ithalatında ödenecek vergileri kolayca hesaplayabilirsiniz. Firmamızdan (9ekim Gümrük Müşavirliği) bu sınıftaki araçların gümrükleme, lojistik, trafik, plaka, ruhsat ve izin belgeleri ile ilgili tüm hizmetleri alabilirsiniz.

Antika Otomobil İthalatı
1974 model ve 1974 modelin altında, çalışır durumda ve yeni kanuna göre satış değeri 15.000 USD üstündeki antika sınıf araçlar Türkiyede yerleşik tüm kurum ve kişiler tarafından vergileri ödenmek kaydıyla ( Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, aracın geldiği ülkeye göre gümrük vergisi ) ithal edilebilir.

Sitemizdeki VERGİ HESAPLAMA FORMU’na gerekli bilgileri girerek araç ithalatında ödenecek vergileri kolayca hesaplayabilirsiniz. Firmamızdan bu sınıftaki araçların gümrükleme, lojistik, trafik, plaka, ruhsat ve izin belgeleri ile ilgili tüm hizmetleri alabilirsiniz.

Back to top